แนะนำ บริษัท

แนะนำ บริษัท

* ประวัติศาสตร์เหลียน


histor

* กลุ่มเหลียน


histor

* การออกแบบอุตสาหกรรม


histor

* เราสร้างความคิดสร้างสรรค์


histor

ผู้ผลิตที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

Lianchuang ได้รับสิทธิบัตรทั้งหมด 1142 รายการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2019 histor

* การสร้างต้นแบบ


histor

* ศูนย์พัฒนา


histor

* ฝ่ายประกันคุณภาพ


histor